Din eksterne husjurist – et stærkt supplement til advokaten

Når du vælger LAFI som partner, får du et unikt niveau af service og kreativ problemløsning i kombination med høj faglighed.

Via et nærværende konsulentteam med kompetencer inden for jura og økonomi arbejder vi i tæt dialog med dig og din virksomhed om den konkrete problemstilling.

Her er der ingen skabeloner eller samlebåndsløsninger – men derimod nærvær,
høj faglighed og individualiserede løsninger der kan anvendes direkte i din hverdag.

Vi er vant til de problemstillinger, der præger erhvervslivet i hverdagen. Vores
fokus er at levere direkte, brugbare og individualiserede løsninger inden for jura og økonomi. På den måde kan du og din virksomhed trygt fortsætte med det daglige arbejde.

Fri Tlf. support på klippekort

For mange er den fri juridiske og økonomiske telefonsupport livlinen i hverdagen. Derfor bestræber vi os på at have en støttende tlf. support, som er hurtig, kompetent og nærværende.  

Hvad er din deadline?

Vi er altid 100 % bevidste om din deadline. Det er vores opgave at hjælpe dig, dit team eller organisationen i mål. Derfor er din opgave vores prioritet. Vi bestræber os derfor altid på at levere en løsning indenfor det tidsrum, du har brug for.

Står du i en juridisk krise eller med en vigtig deadline, så kan du være sikker på
at komme i mål med opgaven eller projektet her hos os.

 

Vores fagområder

Erfarne konsulenter leverer tværfaglig ekspertrådgivning indenfor jura og økonomi.

Med fokus på hverdagens udfordringer og opgaver ydes tværfaglig assistance på tværs af alle områder af dansk og international erhvervsjura. 

Nedenfor kan du læse nærmere om de mest almindelige fagområder, vi
beskæftiger os med.
Ser du ikke lige dit konkrete område listet herunder – så kan vi stadig hjælpe dig.

Hos os er service gratis. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig:
+45 81 11 16 62 / contact@lafi.dk

 

JURA YDELSER

Et unikt fokus på brugbar helhedsrådgivning i alle virksomhedens faser – fra etablering, vækst og til evt. afvikling. Tværfaglighed, erfaring og bredde kompetencer gør os i stand til at arbejde løsningsorientret og praktisk til gavn for dig og virksomhedens specifikke behov.

Hjælp til alle hverdagens erhvervs- og selskabsretlige discipliner.

Det kan være små eller komplekse juridiske opgaver i den daglige drift, større sager eller omlæggelser.
Vi har hands-on erfaring med udarbejdelse, gennemgang og management af individualiserede kontrakter til ethvert erhvervs- og selskabsretligt formål.

Branche kendskab, Opdateret Viden og Bevidsthed om den digitale tidsalder giver overblikket, når du og virksomheden skal navigere i lovens mange områder – både internationalt og her i DK.

Få en løsning der matcher dit behov og træk det på klippekortet.

 

Hvornår er det rette tidspunkt at indlede et ejerskifte eller generationsskifte?

Ejerskifte og generationsskifte er en stor proces både for dig som ejerleder og for din virksomhed.

Indgående forståelse for at den samlede helhed består af Økonomi og Jura der spiller op mod Livsvilkår, Følelser og Hjerteblod når virksomhedens skal overdrages, sikrer at der leveres brugbare helhedsløsninger.  

Start planlægningen i god tid. Brug dine juridiske og økonomiske rådgivere når du ønsker at overdrage virksomheden.

Ved at sparre med erfarne rådgivere og lægge en strategi samt handlingsplan sikres du den bedste pris og løsning i et tempo alle kan være enige om.

Kontakt os og få en løsning der matcher dit behov.

Solidt kendskab til fast ejendom og lejeret sikrer, at du og din virksomhed hjælpes trygt igennem processen.

Aktiv deltagelse i hele eller dele af processen fra beslutning om at ejendommen skal videre, forhandling og til selve salget af ejendommen sikrer vi en god proces og handlens berigtigelse.

Indgående kendskab til lejeret og de udfordringer der opstår når jura møder hverdagens praksis, gør at vi forstår den virkelighed du som udlejer befinder dig i.

Få en løsning der matcher dit behov og træk det på klippekortet.

Overhold de nye lovkrav om whistleblowerordning for virksomheder med 49 ansatte og opefter. Deadline for implementering af en whistleblowerordning i din virksomhed er 17. december 2023 i Danmark, hvis du har mere end 49 ansatte. 

Som din Erhvervspartner tilbyder vi en nærværende og fleksibel
whistleblowerordning med både system, support, lyd og politikker klar til brug.
Erfarne konsulenter og advokatpartnere screener, sagsbehandler og håndterer de anonyme anmeldelser på sikker vis.

Overhold lovkrav og få en nem international whistleblowerordning.

Solid praktisk erfaring og opdateret viden sikrer at der ikke hersker tvivl om love, særlove og GDPR reglernes anvendelse i din virksomhed. En løsningsorienteret tilgang kombineret med indsigt i korrekt anvendelse af regler og retningslinjer ned igennem organisationen gør at hverdagens ellers “omfattende GDPR og compliance projekter” ofte kan gøres simple og målrettede.

Få hjælp til at navigere i og implementere politikker der sikrer, at din virksomhed og eventuelle leverandører overholder lovens krav, uanset din branche og på tværs af landegrænser. 

Få brugbar compliance rådgivning og træk det på klippekortet.

 

Erfarne konsulenter indenfor rådgivning af udbud og entreprise bistår fra start til slut med hele eller dele af processen. Den gratis tlf. support på klippekortet sikrer at der altid er adgang til løbende juridisk assistance.

En unik tilgang med fokus på problemløsning af alle hverdagens udfordringer når man arbejder med entreprise og udbud, sikrer at du kommer i mål, får optimeret processer og oplever en nærværende support på dit projekt.

I de tidlige fase sørger vi for prækvalifikation, rådgivning og udarbejdelse af dokumenterne.

Hvis projektet går videre til næste step, er vi med under forhandlinger og indgåelse af kontrakter, for at sørge for at alt går forsvarligt til. Alt efter behov rådgives der om alt fra ændringer i og til kontraktens løbetid.

Hvis processen ikke går som ønsket, rådgiver vi om muligheder, aktindsigt og indgivelse af eventuelle klager.

LAFI håndterer voldgiftssager. Bliver der behov for anlæggelse af en retssag ved advokat, står en af vores samarbejdende advokater med møde for højesteret altid klar til at hjælpe.

Kontakt os og få en løsning der matcher dit behov.

Mange års solidt indblik i bygge- & anlægsbranchen betyder skarp rådgivning til dig indenfor bl.a. byggeloven, deriblandt AB18, AB92, ABR18. Forståelse for din hverdag og dine deadlines sikrer kvalitet og hurtighed i den konkrete opgaveløsning når nye projekter skal vurderes og tiltrædes. 

Gennemsyn og Risk management er vigtigt når parterne ønsker at fravige eller tilføje visse sektioner af byggeloven i aftalen på de enkelte projekter. Vores internationale viden giver mulighed for at modtage rådgivning og gennemgang på de fleste europæiske sprog.

Kontakt os og få en løsning der matcher dit behov.

Når dialog, mægling og forhandling ikke løser tvisten kan en voldgiftssag være en god mulighed. 

Voldgiftssager bruges ofte som et alternativ til retssager – især inden for anlægs- og byggebranchen. Voldgiftssager offentliggøres normalt ikke, hvilket kan være en fordel for de involverede parter.

Ved en tvist kan parterne selv vælge at nedsætte voldgiftsretten eller der kan gøres brug af et allerede etableret voldgiftsinstitut. Modsat en retssag så kan en voldgiftskendelse ikke ankes og det er derfor meget vigtigt at alle oplysninger kommer frem under forberedelsen af voldgiftssagen.

Ofte er det altafgørende at parterne vælger den rigtige repræsentant i voldgiftssagen og har tillid til at denne repræsentant varetager sagen på bedste vis.  

Hvis du ønsker en 100 % ærlig vurdering af din sag. hvor både jura, økonomi, forretning og fremtid er medtaget i betragtningen, så er vi den rette Erhvervspartner for dig.

Kontakt os og få en en løsning der passer til dig.

En virksomhedsoverdragelse kræver overblik og indsigt. Med udgangspunkt i nærværende og personligt samarbejde, sætter vi vores kompetencer og erfaringer med de finansielle og juridiske aspekter af transaktionen i spil.

Det strategiske fokus ligger på en indgående forståelse af din forretning og ønsker for fremtiden, så du sikres den bedste pris og løsning, når vi hjælper i hele eller dele af processen.

Bred erfaring med transaktioner af alle størrelser og formater, på tværs af brancher og landegrænser, kommer dig til gode når vi arbejder på at opnå det bedste resultat.

International køb og salg?

Konsulenter i udlandet samarbejder med vores danske team og bidrager derfor med en solid tværfaglig viden inden for jura og økonomi. Indsigt og forståelse for dine ønsker samt muligheder i forhold til det enkelte land sikrer en tryg og værdifuld proces.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer i dag.

Kontrakter og Risk Management er baseret på dine individuelle behov. Der ydes altid tværfaglig og international helhedsrådgivning. Helhedsvurderingen er baseret på din hverdag i samspil med jura, økonomi og forretningsudvikling.

Solid International erfaring sikrer udarbejdelse, rettelse og gennemsyn af alle typer kontrakter og skriftlige aftaler på det sprog, du har behov for.

Et risk management forløb handler om juridisk og til tider økonomisk risikostyring. Her hjælper vi med at minimere risici, så man ved, hvad man går ind til. Eller i det mindste foretager en kalkuleret risiko.

Ved at bruge en Erhvervspartner der forstår din hverdag, risiko og deadlines,  opnås et effektivt samarbejde baseret på loyalitet og tillid i opgaveløsningen.

Kontakt os og få en løsning der passer til dig og din virksomhed.

Bestyrelseslokalet er et fortroligt rum, hvor mange af virksomhedens overordnede strategiske beslutninger og styring finder sted.

Det kræver forberedelse og aktiv deltagelse førend et bestyrelsesmedlem er værdiskabende for virksomheden. Mange af vores juridiske og økonomiske konsulenter har omfattende erfaring med bestyrelseslokalet i både store koncerner og alm. SMV’er. Det sikrer dig og din bestyrelse kompetent ekstern support.

Få en fleksibel løsning der matcher dig og din bestyrelses behov.

Leverandørstyring og kontrol med forsyningskæden er essentiel for mange virksomheder. For at dette kan gå op i en højere enhed, er det vigtigt at have en rådgiver, der kan udpege juridiske risici og faldgruber.

Omfattende erfaring og en praktisk tilgang er med til at minimere risici samt juridiske og økonomiske spidsfindigheder  når kontraktuelle partnerskaber skal forhandles og indgås. Opgaven løses på en brugbar facon der er direkte anvendelig i din hverdag. 

Der arbejdes altid med særligt blik på din virksomheds drift og det potentielle udbytte kontra risici.

Som din Erhvervspartner er det vigtigt at sørge for en optimal balance mellem på den ene side din risikovurdering og på den anden side, hvad der kan accepteres og rent praktisk er muligt ned igennem din forsyningskæde.

Kontakt os og få en løsning der matcher dit behov.

Giver en retssag mening her?

Spørgsmålet om hvorvidt det giver mening eller er nødvendigt at bruge advokat og gå rettens vej, er komplekst.

Retssager tager lang tid og indebærer ofte mange omkostninger. Hos os får du en 100 % ærlig vurdering af din sag og om, hvorvidt det kan betale sig eller ej at føre sagen. På den måde kan du træffe den beslutning, som er bedst for dig og din virksomhed.

I tilfælde af retssager over kr. 50.000 i værdi, er det nødvendigt at bruge en advokat. Vi giver dig altid besked, hvis en advokat er nødvendig

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

LAFI er til stede i 16 lande, med samlet set 15 jurister og 8 advokater. Dette giver solidt kendskab til lokale sprog, lokal kultur og lokal lovgivning.

Bred tværfaglighed sikrer dig effektiv opgaveløsning og rådgivning på tværs af landegrænser. Indgående kendskab og erfaring med de udfordringer og barrierer man møder som virksomhed når der er aktiviteter på tværs af landegrænser, giver dig og din virksomhed en unik Erhvervspartner, der forstår din hverdag og kan levere direkte brugbare løsninger.

Kontakt os og få en skræddersyet løsning der matcher dit behov.

Det globale arbejdsmarked er i rivende kulturel, juridisk og økonomisk udvikling. Det er afgørende for den moderne virksomheds succes, hvorvidt de kan følge med og tilpasse sig skiftende krav og forventninger.

Du vil modtage rådgivning og vejledning i HR & anstættelsesretslige forhold baseret på den nyeste viden og udvikling, med udgangspunkt i normerne indenfor din branche.

Gennemsyn, udarbejdelse af nye politikker mv. er til rådighed for dig gennem erfarne konsulenter, der har erfaringer fra mange forskellige brancher og kulturer.

HR & ansættelesesret er områder, der kan være særligt konfliktfyldte, hvis parterne ikke er enige om de arbejdsretslige forhold der er aftalt. I sådanne tilfælde, står vi til rådighed ved din side som rådgiver og forhandlingspart, der i øjenhøjde lader dig vide hvordan din virksomhed er bedst dækket ind ift. Juraen og lovens krav.

Hvis der opstår en tvist, er vi naturligvis også tilgængelige som forhandlingspartner eller mediator.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig i dag.

Står du og skal starte ny virksomhed?

Kom godt og sikkert fra start med samtlige selskabsdokumenter, stiftelse og kapital bekræftelse.

Solid erfaring med etablering, opstart og drift af selskaber sikrer dig en erhvervspartner der kan give sparring i øjenhøjde når det er nødvendigt.

støtte igennem hele opstarten, fra valg af selskabstype til forsikringer og udarbejdelse af nødvendige juridiske dokumenter. Der udarbejdes skræddersyede skabeloner til din virksomheds kontrakter, tilbud og lignende, så du fremstår professionel fra starten og er godt dækket ind i dine handelsbetingelser samt ansvarsfraskrivelser.

Gør brug af vores professionelle netværk af bl.a. bogholdere og få økonomi og jura samlet ét sted til gennemskuelige priser.

Få en fleksibel løsning indenfor jura og økonomi, som passer til dig. 

 

ØKONOMI YDELSER

 

PROCESSER

Forhandling er en kritisk og definerende del af mange af virksomhedens processer, både interne og eksterne. Det er gerne her, at virksomhedens forpligtelser, udbytte og omkostninger fastlægges.

En rutineret forståelse for den skjulte mening bag det sagte, samt hvad der motiverer parterne i forhandlingssituationen, bringer dig tættere på målet i samarbejde med vores konsulenter. Det mellemmenneskelige samspil i forhandlingsprocessen er diskret og præget af nuancer, hvor den verbale detalje og kropssproget siger alt.

Få en støtte, der er ved din side igennem forhandlingsprocessen, og griber bolden, rådgiver og er ærlig i sin vurdering af forhandlingens muligheder.

Vores konsulenter er også erfarne mediatorer, der bevarer roen og overblikket. Dennes fornemmeste opgave er at strukturere et realistisk forløb og finde frem til et fælles standpunkt, der kan danne udgangspunkt for et sundt fundament for de videre forhandlinger.

Kontakt os og få en løsning der passer til dig og din virksomhed.

Når virksomheden står med en ildebrand, skal den slukkes hurtigst muligt for at begrænse konsekvenserne der kan opstå. Om det så er at skulle reagere akut på en ny markedssituation, en intern konflikt eller noget tredje, er hurtig og velovervejet håndtering en af de vigtigste forudsætninger for at komme styrket ud af krisen.

Indenfor et døgn kan du forvente at starte dialog med en erfaren konsulent der sætter sig ind i jeres konkrete sag. Kortlægning af jeres handlemuligheder og sandsynlige scenarier sker i samarbejde med dig og relevante interessenter, der kan give input til hvordan sagen kan påvirke virksomheden og dens forbindelser. Dette danner grundlag for udarbejdelse af den bedst mulige plan for håndtering af sagen.

Hvis sagen har en juridisk og evt. en økonomisk dimension, kan du vide dig tryg ved at vi har eksperter internt der kan sættes i bevægelse for at begrænse skaden og hjælpe dig og din virksomhed ud af krisen.

Kommunikation og deling af budskabet om krisen er ikke blot et strategisk spørgsmål, men oftest også et juridisk spørgsmål, præget af virksomhedens politikker på området. Du vil modtage vejledning, der sørger for at I kan navigere sikkert i, hvordan kommunikation omkring krisen skal forløbe, og til hvilke interne og eksterne modtagere.

Naturligvis vil vores håndtering af din krise altid foregå fortroligt og diskret.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

Udvikling træder ofte i baggrunden, til fordel for udfordringerne der ligger i at varetage virksomhedens daglige drift. Derfor kan det være relevant at tage en konsulent ind, der kan facilitere det strategiske arbejde i at identificere de ideelle muligheder og udfordringerne der kan præge udviklingen, og kortlægge eksekveringen.

Strategien bag forretningens udvikling baseres på et konkret overblik over virksomhedens position på markedet i relation til kernekonkurrenter, interne ønsker og muligheder for udvikling, samt forventninger og krav fra virksomhedens interne og eksterne interessenter. Derfor vil dialogen mellem dig og vores erfarne konsulent også inddrage centrale interessenter, der kan have betydning for udviklingsstrategien.

Gennem dialogen identificeres udfordringer og muligheder for værdiskabende udvikling. Målsætninger sættes og der lægges en strategi, baseret på gradvise ændringer og nye initiativer til virksomhedens struktur og arbejdsgange. Den udarbejdede strategi, der er udviklet i tæt samarbejde med dig og din virksomhed, er baseret på en praktisk operationel mentalitet, for at hvert enkelt initiativ kan implementeres direkte i jeres drift. Kontinuerlig opfølgning vil sikre, at implementeringen forløber planmæssigt, eller kan justeres efter behov.

Få en løsning der matcher dit behov og træk det på klippekortet.

Administrativt arbejde er en både tids- og ressourcekrævende del af virksomhedens daglige drift. Stærke organisatoriske og akademiske kompetencer kombineret med et princip omkring nærværende samarbejde, gør os i stand til at håndtere dine administrative opgaver med samme tyngde og præcision, som havde vi været placeret internt i din virksomhed.  

Bred og langvarig juridisk og økonomisk indsigt er en fordel der betyder, at tvivlsspørgsmål ift. ansættelse, indberetninger mv. håndteres hurtigt og sømløst, som en del af den administrative opgave. 

Grundighed i opgaveløsningen kombineret med tilgængelig og fleksibel rådgivning over telefonen er principperne, der i særlig grad skal lette styringen internt i virksomheden. Erfaring siger, at dette medfører overblik og overskud til andre opgaver i virksomheden. 

Det er dine og din virksomheds behov der definerer bredden af opgaver, vi varetager. Aftalen bliver skræddersyet til dig, med rum til at du kan modtage den hjælp, du har brug for, når du har brug for den.

Kontakt os og få en løsning der passer til dig og din virksomhed.

De daglige arbejdsgange i en virksomhed består af en mængde mere eller mindre ubevidste processer. Vaner og uhensigtsmæssige løsninger kan bevirke, at disse ikke virker optimalt. Suboptimale virksomhedsprocesser kan medføre uoverskuelighed, spildtid og frustration, og i sidste ende tabt potentiel indtjening. 

overblik over din virksomheds processer og hvilke muligheder, der findes for optimering, så du kan øge effektiviteten, generere større værdi og lette de daglige arbejdsgange.  

Grundig planlægning og detaljeorienteret eksekvering af nye strømlinede processer og rutiner vil danne grundlaget for en ny hverdag i din virksomhed. Disse udarbejdes med udgangspunkt i tæt dialog omkring dine og din virksomheds behov og planer for forretningsudvikling. 

Forståelse for din og din virksomheds hverdag er den højeste prioritet i samarbejdet omkring optimering af din virksomheds interne processer. Det er i effektiviteten af det daglige arbejde, vi finder succeskriteriet for samarbejdet. 

Kontakt os og få en løsning der passer til dig og din virksomhed. 

Et aktivt professionelt netværk er det bedste værktøj for dig, der ønsker at åbne døre for din virksomhed. Det kan være gennem dit netværk at du finder din næste kunde, en ny forretningsmulighed eller en kvalificeret kandidat til en kernestilling i din virksomhed. 

Få gode råd og vejledning fra en erhvervspartner med mange års erfaring i opbygning og udbygning af et relevant netværk med indflydelsesrige og aktive kontakter.  

Professionel indsigt og stærke kompetencer indenfor erhvervslivets sociale liv står til rådighed for dig, der ønsker støtte til at skabe et brancherelevant netværk, der kan danne grobund for fremtidigt samarbejde eller forretning.  
 
Vi stiller vores professionelle netværk til rådighed, hvis du har brug for specifikke kontakter eller eksperter indenfor brancher, der er relevante for din virksomhed.  

Kontakt os og få en skræddersyet løsning der matcher dit behov. 

Kommer Snart

Kommer Snart